22208793 - dentist doing a dental treatment on a female patient

OBTURACIONS

Fins i tot amb el raspallat, els bacteris nocius poden entrar en una dent creant una cavitat. Per tant, sorgeix la necessitat d’eliminar-la i restaurar la dent amb una obturació.

endodoncia

ENDODÒNCIA

L’endodòncia és un tractament que consisteix en la conservació de la dent per evitar l’extracció.

22208793 - dentist doing a dental treatment on a female patient

PERIODÒNCIA

És una especialitat odontológica que estudia la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties que afecten els teixits que recolzen als òrgans dentaris.

22208793 - dentist doing a dental treatment on a female patient

REHABILITACIÓ ORAL

Realitza el diagnòstic i pla de tractament adequat al pacient d’alta complexitat que requereix per recuperar la seva salut bucal.

22208793 - dentist doing a dental treatment on a female patient

ESTÈTICA DENTAL

Una bona imatge personal també és símptoma d’una bona salut i en l’actualitat les dues van unides.

22208793 - dentist doing a dental treatment on a female patient

IMPLANTOLOGIA

L’implant dental és una arrel artificial de titani que s’insereix en l’os del maxil·lar o la mandíbula i l’uneix, actuant com a suport per a les dents artificials.

22208793 - dentist doing a dental treatment on a female patient

CIRURGIA ORAL

La cirurgia bucal constitueix una especialització odontològica on el seu objectiu és el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties bucals i maxil·lofacials.

22208793 - dentist doing a dental treatment on a female patient

MEDICINA ORAL

Hi ha diversos motius importants pels quals els odontòlegs recomanen visites periòdiques a la clínica dental.